ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78/2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 78 / 2560 ทอท.ชี้แจงมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)              ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้ ผู้ค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ Digital Social Innovation   ลงทะเบียนในเว็บไซต์ คลิก >>     รายละเอียดโครงการ Digital Social Innovation    ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการ Digital Social...

อ่านต่อที่นี้
เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต

บทความประชาสัมพันธ์ เปิดแผน 38 ปี ทอท. กับการเป็นประตูแห่งอนาคต  6 ท่าอากาศยานนานาชาติ สู่บทบาทประตูเชื่อมสู่โลก             1 กรกฏาคม พ.ศ.2560...

อ่านต่อที่นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 69/2560 ทอท.ชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดงานโครงการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)  เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง                ...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 52/2560 ทอท.ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ทำการบินมายังท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต               นายนิตินัย ศิริสมรรถการ...

อ่านต่อที่นี้
สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 43 / 2560 สายการบินขยายเส้นทางบิน และเพิ่มเส้นทางบินใหม่มายังท่าอากาศยานของ ทอท.               บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม.

ครั้งที่ 25/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มบริการใหม่ มีรถ Wheelchair ให้ใช้ฟรีตลอด 24 ชม. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดเตรียมรถ Wheelchair จำนวน 10 คัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารขาออกที่มาใช้บริการ ณ ทสภ....

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560   ตามนโยบายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในชั่วโมงเร่งด่วน...

อ่านต่อที่นี้
ทอท.คาดปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้โดยสารประมาณ 5.36 ล้านคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 39 / 2560 ทอท.คาดปริมาณการจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้โดยสารประมาณ 5.36 ล้านคน               บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)...

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 3 เมษายน 2560 ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560  ตามที่นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ...

อ่านต่อที่นี้
ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) เป็นแบบ In-line Screening วันที่ 1 เมษายน 2560 นี้

​ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 34 / 2560 ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมใช้มาตรการการรักษาความปลอดภัยสัมภาระลงทะเบียน (Hold Baggage) เป็นแบบ In-line Screening วันที่ 1 เมษายน 2560 นี้   นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท...

อ่านต่อที่นี้
ทอท. และธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งปิดปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน Sky Lane Thailand เพื่อพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและความปลอดภัย เพื่อมุ่งหน้าสู่สนามที่ดีกว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 27 / 2560           (15 มีนาคม 2560) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศปิดปรับปรุงลู่ปั่นจักรยาน Sky Lane Thailand...

อ่านต่อที่นี้