ประกาศ ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่ 6 พ.ย. 60 เวลา 22.00 น.